Acupunctuur

Algemeen

Acupunctuur is een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunst (TCG).

TCG is ontstaan uit het Taoïsme. Het Taoïsme is een “levenshouding”, een filosofie, die al duizenden jaren in China bestaat. De essentie van het Taoïsme is zo lang mogelijk gezond blijven en zo lang mogelijk leven door in harmonie te leven met de aarde, de kosmos, zichzelf, de natuur, de dieren en de medemens. Binnen het Taoïsme is de TCG ontstaan om dit doel te bereiken.

De TCG omvat Taoïstische martiale en meditatiekunsten waaronder Qi Cong en Tai Chi, Energetische voedingsleer, Acupunctuur en Chinese kruiden

Hieronder zijn 4 belangrijke pijlers binnen het Taoïsme:

Happiness

Good Health

Long Life

Tranquility

Bij AcuKine Gavere worden Tai Chi sessies en Taoïstische meditatie gegeven, acupunctuur toegepast en indien nodig Energetisch voedingsadvies bij een acupunctuurbehandeling.

Acupunctuur brengt het fysieke, energetische en emotionele systeem weer in balans. Het neemt de excessen weg en voedt de tekorten. Door de energie (Qi) te bewegen, te reguleren (Yin en Yang in balans brengen) en eventueel energie te voeden werkt acupunctuur als stimulans voor het zelf genezend vermogen van het lichaam en kan zo tal van klachten wegnemen.

Bij het aanvullend behandelen van hartklachten met acupunctuur bijvoorbeeld is het belangrijkste werkingsmechanisme, het weer in balans brengen van het autonome zenuwstelsel dat de werking van het hart en de bloedvaten reguleert, van belang. Stress en emoties zijn onder andere belangrijke triggers voor ontregeling van dit systeem. Volgens de Chinese geneeskunst is het belang van de samenhang tussen lichamelijke en emotionele balans een feit en gebeuren er voortdurend interacties tussen deze 2 systemen. Met acupunctuur kunnen we deze balans weer herstellen waardoor er op de 2 niveaus verbeteringen optreden.

Een ander voorbeeld is het behandelen van chronische pijnklachten. Pijn kan onderhouden blijven door een oscillerende proprioceptieve loop waardoor een vicieuze cirkel ontstaat. Met acupunctuur wordt deze loop doorbroken en worden plaatselijke energie stagnaties in het pijngebied opgeheven.

Bij slaapstoornissen bijvoorbeeld brengt acupunctuur het dag/nacht ritme weer in balans. Bij slecht in slaap kunnen komen is de oorzaak vaak te wijten aan het niet in het Yin, in je rust kunnen komen 's avonds. Het systeem blijft Yang, wakker, bezig en er is vaak sprake van biologische klokstoornissen. Dit kan gebeuren door onbalans te wijten aan overwerk, psychische problemen, emoties, zorgen, ziekte, pijn, bepaalde medicatie, verkeerde voeding, intoxicatie enzovoort. Door acupunctuurpunten te behandelen die het Yin (rust) voeden en het Yang reguleren (overprikkeling van het sympatische zenuwstelsel in balans brengen) kunnen inslaapstoornissen verholpen worden.
Ook wordt de kwaliteit van de slaap met name de verschillende fases en vooral ook de diepte van de slaap positief beïnvloed door acupunctuur. Goed inslapen maar slecht doorslapen en vaak wakker worden heeft meestal als oorzaak dat het systeem oververmoeid is. Dit kan zich uiten in doodmoe in slaap vallen en niet in de diepe fase (Delta slaap) kunnen komen. Bij deze slaapstoornis kan het systeem niet recupereren tijdens de slaap en wordt men moe wakker waardoor een vicieuze cirkel ontstaat. Met acupunctuur wordt hier de energie waar nodig gereguleerd en gevoed zodat de cirkel doorbroken wordt en het systeem in een diepe rust kan komen.

Het is tijdens een behandeltraject met acupunctuur ook belangrijk dat de patiënt wilt meewerken aan advies voor verandering van ongezonde leefstijl en verkeerde voedingspatronen. Alleen dan kan een optimaal resultaat van de behandeling bereikt worden.

Historie

Marie-Lore Buidin is als acupuncturiste onder andere gespecialiseerd in aanvullende acupunctuur bij hartklachten.
Zij heeft 11 jaar gewerkt in Nederland in een gecombineerde Westerse cardiologie kliniek en acupunctuurpraktijk. Naast de ervaring die zij heeft opgedaan door dagelijks patiënten met hartklachten aanvullend te behandelen met acupunctuur binnen de cardiologie kliniek, heeft ze de 5 daagse geaccrediteerde cursus cardio-acupunctuur voor acupuncturisten geschreven en onderwezen van 2012 tot 2015 in Nederland, Boston en Hardford (USA), Victoria (Canada) en Zürich (Zwitserland). Ook heeft ze tal van lezingen gegeven in acupunctuurscholen in New York en Boston (2013) over aanvullende acupunctuurbehandeling bij hartklachten en is ze gast docent geweest tijdens de British Acupuncture Council Conference in 2014 in Daventry UK met een lezing over de impact van emoties op hartklachten (Cardio-acupuncture in the treatment of heart, shen and emotions). Daarnaast schreef en onderwees Marie-Lore Buidin ook volgende geaccrediteerde cursussen voor acupuncturisten: klik hier voor meer informatie.

In 2013 en 2014 schreef ze samen met een collega acupuncturist en cardioloog 2 publicaties over de integratie van acupunctuur als aanvulling binnen de Westerse cardiologische praktijk:

Op de website www.evidencebasedacupuncture.org/ kunt u nog meer wetenschappelijke artikels lezen over de positieve effecten van acupunctuur.

Behandelbare klachten

Bij AcuKine Gavere kunt u terecht voor acupunctuurbehandelingen aanvullend op de reguliere behandeling voor de volgende aandoeningen:

Hoe verloopt een behandeling

Bij de eerste behandeling wordt eerst gevraagd of u bij een huisarts of andere arts bent geweest voor uw klachten en of er een diagnose gesteld is. Indien niet wordt u eerst terug naar uw huisarts verwezen.

Indien u wel een diagnose door een arts hebt voor uw klachten volgt een uitgebreid intake gesprek over de aard van de klachten, de medische voorgeschiedenis en de psychische en emotionele toestand. Hierbij wordt tevens gelet op de “rode vlaggen” waarbij een acupunctuurbehandeling op dit moment niet aangewezen zou kunnen zijn en u terug naar de huisarts moet verwezen worden. AcuKine Gavere vindt zorgvuldigheid hierin heel belangrijk.

Daarna wordt via Chinese pols en tong diagnose uw energetisch systeem geëvalueerd om tot een adequaat behandelplan te komen en om te weten welke acupunctuurpunten het best kunnen aangeprikt worden.

Daarna gaat u rustig liggen en worden een aantal lichaamsacupunctuur naalden gezet. Er wordt altijd gebruik gemaakt van steriele wegwerpnaalden. Eventueel wordt de behandeling aangevuld met oor acupunctuur. De behandeling is vrijwel pijnloos.

Daarna blijft u ongeveer een half uur ontspannen liggen onder een dekentje.

Een eerste behandeling neemt ongeveer 1 ½ uur in beslag. Vervolgbehandelingen duren ongeveer 1 uur.

Acupunctuur is een behandeling, geen toverstaf. Het aantal nodige behandelingen voor een optimaal resultaat is afhankelijk van de klacht en van de aard van de klacht. Acute, lichte klachten kunnen soms in 1 of 2 behandelingen volledig verdwenen zijn. Chronische klachten of meer ernstige klachten zullen meer aandacht vragen. In de regel is het bij chronische klachten noodzakelijk om 5 à 6 behandelingen te verrichten 1 x per week. Dat is de tijd dat het systeem nodig heeft om zich aan te passen aan een nieuwe, betere balans. Daarna kunnen indien de klachten nog niet volledig over zijn de behandeling voortgezet worden via een afbouw plan. Dit wilt zeggen dat we steeds langere tijd tussen de behandelingen plannen tot we volledig kunnen stoppen. Er wordt bij iedere behandeling geëvalueerd met de patiënt wat de toegevoegde waarde van de acupunctuurbehandeling is.

Er wordt bij AcuKine Gavere gestopt et behandelen als de patiënt aangeeft dat hij/zij geen baat heeft bij de behandeling.
Uit studies is gebleken dat 2 op de 10 patiënten helemaal geen baat hebben bij acupunctuurbehandelingen. Daarom evalueren we altijd na 3 à 4 behandelingen of er voldoende verbetering merkbaar is en of het zinvol is om de behandeling voort te zetten. Indien er geen verbetering merkbaar is wordt de patiënt eventueel verwezen naar de huisarts en/of voor een andere behandelvorm indien nodig bij een collega (osteopaat, manueel therapeut, psycholoog…).

AcuKine Gavere vindt multidisciplinair werken belangrijk omdat het welzijn van de patiënt altijd op de eerste plaats komt.